E-mobilita:

Možnosti aplikace lepidel a tmelů při výrobě bateriových modulů a bateriových sad Na SM Klebertechnik mají studenti možnost vytvořit praktickou výzkumnou práci pro své bakalářské nebo magisterské studium. V …